Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự đoán nhám bề mặt của chi tiết khi mài’’

Sáng 13/5/2020, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Trường do PGS.TS. Phạm Văn Bổng làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự đoán nhám bề mặt của chi tiết khi mài’’. Đề tài do TS. Đỗ Đức Trung – Giảng viên khoa Cơ khí chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự đoán nhám bề mặt của chi tiết khi mài’’Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu Đề tài

Trên cơ sở những nghiên cứu lý thuyết về quá trình mài, đề tài tiến hành nghiên cứu xây dựng thuật giải và phần mềm dự đoán nhám bề mặt của chi tiết khi mài.

Thực hiện Đề tài, nhóm tác giả nghiên cứu tổng quan các yếu tố ảnh hưởng và phương pháp đánh giá độ nhám của bề mặt khi mài; xây dựng mô hình thí nghiệm, thuật giải và phần mềm dự đoán nhám bề mặt khi mài vật liệu: SKD11, SUJ2, 3X13, C45 với các thông số đầu vào: Chế độ cắt, thông số đá mài…

Đề tài đã xây dựng thành công phần mềm dự đoán độ nhám bề mặt khi mài phẳng. Kết quả nghiên cứu là tiền đề cho việc phát triển, áp dụng vào thực tế sản xuất, góp phần phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nhóm tác giả đã hoàn thành đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài và xếp loại Khá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *