Category Archives: Khoa học công nghệ

Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội – Phát huy nội lực để phát triển vững mạnh

Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, vượt qua khó khăn, thử thách và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những thành công đó đang tạo tiền đề vững chắc để nhà trường trở thành […]

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự đoán nhám bề mặt của chi tiết khi mài’’

Sáng 13/5/2020, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Trường do PGS.TS. Phạm Văn Bổng làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự đoán nhám bề mặt của chi tiết khi mài’’. Đề tài do […]

Tập huấn viết Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và Kỹ năng viết, công bố công trình khoa học của sinh viên năm học 2019-2020

Sáng 15/5/2020, tại Hội trường tầng 3 – Nhà A11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn viết báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) và Kỹ năng viết, công bố công trình khoa học của sinh viên, năm học 2019 – 2020. Buổi tập huấn được […]