Bác Hồ với công tác giáo dục Thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí đặc biệt của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng, tương lai của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc. Người rất coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên và thường xuyên động viên tuổi trẻ tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập vươn lên để xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà.

Bác Hồ với công tác giáo dục Thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng thanh niên là lớp trẻ tuổi có hoài bão, ước mơ, giàu nghị lực và rất khao khát với lý tưởng cao đẹp, có đức xả thân vì nghĩa lớn và lòng vị tha sâu sắc. Đó là một lứa tuổi đang ở thời kỳ sung sức, vươn lên đón nhận; lứa tuổi ham hiểu biết, khám phá, tự thể nghiệm mình, có khả năng tiềm ẩn trong việc thực hiện lý tưởng, niềm tin và mục tiêu cao quý của xã hội. Chính vì vậy, Người luôn luôn quan tâm, chăm lo giáo dục và mạnh dạn giao nhiệm vụ, từng bước dìu dắt thanh niên tham gia đấu tranh cách mạng.

Người căn dặn “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. “Là người tiếp sức cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Do vậy, Người đặc biệt quan tâm tổ chức, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên thành đội xung kích cách mạng, lực lượng hậu bị của Đảng nhằm kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của giai cấp và dân tộc.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh việc giáo dục trí lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững khoa học kỹ thuật, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa và gột rửa chủ nghĩa cá nhân. “Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì lợi ích cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho loài người”. Do vậy, đối với thế hệ trẻ, trước hết là đoàn viên, thanh niên phải luôn nỗ lực, rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; sống trong sạch, có chí tiến thủ và đoàn kết, không kiêu ngạo; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; phê phán những thói hư, tật xấu; thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê; một lòng, một dạ phục vụ nhân dân, sẵn sàng xả thân cho đất nước… điều đó được thể hiện ở ngay trong suy nghĩ và hành động hàng ngày của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Thấm nhuần và quán triệt tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên. Coi đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng và coi công tác thanh niên là vấn đề được đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác, đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong CBGV và ĐVTN nhà trường, cũng như trong xã hội. Các phong trào hành động cách mạng đã đi vào cuộc sống ĐVTN, từng bước phát triển; vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của Nhà trường; tham gia tích cực, có hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương khó khăn; đồng thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên; Các phong trào thanh niên tình nguyện, từ thiện, nhân đạo… đã để lại dấu ấn sâu đậm, được đông đảo ĐVTN hưởng ứng, được dư luận xã hội đồng tình, tin cậy. Các phong trào, hoạt động này đã và đang khắc họa hình ảnh thế hệ ĐVTN Đại học Công nghiệp Hà Nội biết kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, của các thế hệ cha anh, luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ nhà trường, xứng đáng là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *